pre firmy:
Pre firmy poskytujeme osobitné zľavy podľa počtu vozidiel. Kontaktujte nás prosím na niektorom z našich čísel!

pre súkromné osoby:
(postup uplatnenia zľavy)
1/ Jeden, až dva dni pred plánovanou návštevou servisu, zavolajte na jedno z našich čísel.
2/ Operátorovi zanechajte kontakt, údaje o vašom vozidle a požadovaných servisných úkonoch.
3/ Operátor vám do 15 min. zavolá a oznámi,v ktorom značkovom servise sa oprava vykoná a čas, kedy je vozidlo potrebné priviesť do servisu.
4/ Pri platení vám odpočítajú jednorázovú zľavu z celkovej sumy po odpočítaní DPH.